• Search form

15.01.2018 | 10:45

Mreža za pametan grad

Mreža za pametan grad

Organizacija Radiona.org, koja od osnivanja aktivno deluje na razvoju open source kulture, zajednice i prostora za eksperimente i učenje, pokrenula je “smart city” mrežu u Zagrebu, zasnovanu na konceptu korišćenja savremenih tehnologija u cilju optimizovanja različitih funkcija grada, poboljšanja kvaliteta života građana, podsticanja ekonomije, te smanjenja energetskog i ekološkog uticaja ljudskog delovanja.

Kao što ne postoji univerzalna definicija koncepta “smart city”, ne postoji ni krajnja tačka u kojoj se grad može nazvati “pametnim”, već se radi o seriji koraka u smeru omogućavanja veće partipacije, transparentnosti i umreženosti građana, privatnih i javnih subjekata i objekata. Tehnički gledajući, kako navodi Radiona, to podrazumeva postojanje odgovarajućih mrežnih i kompjuterskih infrastruktura, integrisanih senzora i komunikacijskih kanala i standarda, koji omogućavaju razmenu podataka u stvarnom vremenu, analize, mogućnosti automatizacije, ali i osiguravaju privatnost učesnika.

Kao primer, Radiona navodi mrežu jeftinih, umreženih i nezavisnih tačaka-senzora koji konturirano mere kvalitet zraka i atmosferskog zagađenja, a rezultate tih merenja u stvarnom vremenu objavljuju u formi otvorenih podataka (open data). Na osnovu njih se mogu realizovati vizualizacije podataka, analize, planovi i sistemi nezavisne kontrole i alarmiranja. Ista stvar može se napraviti i s bilo kojom drugom merljivom vrednosti, poput kvaliteta vode ili vodostaja, nezavisno od prostorne dislociranosti i nedostupnosti klasične infrastrukture. Ili, kada bi sve kante za zbrinjavanje otpada u gradu imale mogućnost javljanja kada su pune, tada bi bilo moguće optimizovati vreme odvoza i bolje isplanirati celokupan sistem zbrinjavanja otpada. Takođe, primer bi mogla da bude javna rasveta koja uz pomoć integrisanih senzora može da registruje aktivnost u pojedinom delu grada, što bi omogućilo da sistem dinamički prilagođava intenzitet svetla i potrošnju energije, a informacije o aktivnostima mogle bi se iskoristi i za bolje planiranje aktivnosti u pojedinim delovima grada. Takođe, moguće je zamisliti dostupnost malih i energetski vrlo efikasnih senzora za lokaciju koji bi mogli biti integrisani u različita prevozna sredstva, pa čak i u bicikle. Time bi se stvorila osnova za zaštitu od krađe, ali i bike-sharing servise. Implementacije, takođe, mogu biti i razni naučni i privatni eksperimenti, kulturni ili turistički sadržaji ili igre.

Radiona.org od osnivanja organizuje radionice, predavanja, izložbe, u saradnji s brojnim partnerima i institucijama (FER, Creative Museum, Making Museum…). Prva je u Hrvatskoj radila praktične radionice na temu IoT (Internet of Things), a aktivno učestvuje i u projektu Otvorene mreže (osiguravanje besplatnog interneta za sve i izgradnja nezavisne internet infrastrukture).

Kao prirodni nastavak dosadašnjeg rada, u skladu sa verovanjem u bottom-up pristup i otvorenost, Radiona.org je nedavno počela postavljanje LoRa WAN gatewaya.

LoRa WAN je protokol za kontrolu pristupa medijima za širokopojasne mreže, dizajniran tako da omogućava uređajima male potrošnje da komuniciraju sa povezanim internet aplikacijama putem bežičnih veza velikog dometa. Radionini gatewayi će biti deo The Things Network, globalne, otvorene i popularne internet mreže, koja koristi LoRaWAN mrežnu tehnologiju. Cilj Radione je da učestvuje u stvaranju upotrebljive mreže u Zagrebu (potrebno je pokriti značajan deo grada) kako bi se omogućilo svima da aktivno učestvuju, eksperimentišu i uče.

“Verujemo da kroz popularizaciju, demokratizaciju i demistifikaciju ove tehnologije, možemo doprineti razvoju budućih aplikacija sa svrhom razvoja grada Zagreba kao ‘pametnog’ grada”, navela je Radiona.org u saopštenju, najavljujući postavljanje dodatne tri tačke u različitim delovima grada tokom januara i februara.

(SEEcult.org)

 • 09.02.2018 | 10:00

  Ustvarjalni center Švicarija/MGLC, Grad Tivoli, Pod turnom 3, Ljubljana

  ŠVICARIJA: SKUPNOST, UMETNOST IN NARAVA - razstava (8.2.2018.-6.1.2019.)

   

  NIKA AUTOR

  STOJAN BATIČ

  DRAGICA ČADEŽ

  JURE DETELA

  META GRGUREVIČ

  FRANCE GRUDEN

  SERGEJ KAPUS

  JANEZ LENASSI

  KAREL PLEMENITAŠ

  KAREL PUTRIH

  DRAGO TRŠAR

  DUŠAN TRŠAR

  LUJO VODOPIVEC

  BILAL YILMAZ

  avtorica projekta, razstave: Yasmín Martín Vodopivec

  http://www.mglc-lj.si

  19.06.2018 | 10:00

  Cankarjev dom | Mestni muzej, Ljubljana

  SLOVENSKI IN EVROPSKI CANKAR - razstava (18.6.2018.-28.2.2019.) ob 100. obletnici smrti Ivana Cankarja

  https://www.cd-cc.si/sl/kultura/razstave/ivan-cankar-in-evropa

  12.07.2018 | 18:30

  Muzej moderne umetnosti - MoMA, 11 West 53 Street, New York, NY

  Izložba “Prema betonskoj utopiji: Arhitektura u Jugoslaviji, 1948-1980” (Toward a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia, 1948-1980)

  Reprezentativna izložba jugoslovenske arhitekture u MoMA obuhvata više od 400 crteža, modela, fotografija i filmskih snimaka iz gradskih arhiva, privatnih i muzejskih kolekcija iz celog regiona. Izložba je prvo predstavljanje izuzetnih dela vodećih arhitekata socijalističke Jugoslavije američkoj i međunarodnoj javnosti.

  Izložba obuhvata radove najvažnijih jugoslovenskih arhitekata, među kojima su Bogdan Bogdanović (1922-2010), Juraj Neidhardt (1901-1979), Svetlana Kana Radević (1937–2000), Edvard Ravnikar (1907-1993), Vjenceslav Richter (1917-2002) i Milica Šterić (1914-1998).

  Izložba će biti otvorena do 13. januara 2019. godine, a obuhvata i prateći program

  *MoMa je otvoren svakog dana od 10.30 sati po lokalnom vremenu

  https://www.moma.org/calendar/exhibitions/3931

  21.09.2018 | 10:00

  Etnografski muzej u Beogradu, Studentski trg 13, Beograd

  Dan Etnografskog muzeja - 117 godina

  TO SMO MI - NARODNA ZANIMANJA U SRBIJI (Nazrni, pa se vrni) - izložba (20.9.-20.12.2018)

  autori izložbe: muzejski savetnici Dušica Živković, dr Miloš Matić, dr Marko Stojanović, Jelena Tešić-Vuletić

  https://etnografskimuzej.rs

  21.09.2018 | 16:00

  Laufer galerija, Svetozara Radića 4, Beograd

  BOOGIE: SOMETHING ELSE - izložba (20.9.-15.12.2018.)

  https://lauferart.com

  29.09.2018 | 10:00

  Galerija Matice srpske, Novi Sad

  PERCEPCIJE: ŽENA PO MERI DRUŠTVA? - izložba (28.9.2018.-6.1.2019.)

  ABIGAIL LANE, ANA BEŠLIĆ, ANTHEA HAMILTON, CAMILLA LØW, CELIA HEMPTON, CLARE STRAND, DANICA JOVANOVIĆ, ĐORĐE JOVANOVIĆ, ELIZABETH PRICE, GILLIAN WEARING,  HELEN CHADWICK, IVAN TABAKOVIĆ, KATARINA IVANOVIĆ, LAURA ALDRIDGE, LUBAINA HIMID, LJUBICA CUCA SOKIĆ, MADAME YEVONDE, MILAN KONJOVIĆ, MARKO ZAVIŠIĆ, NADEŽDA PETROVIĆ, PETAR DOBROVIĆ, RACHEL WHITEREAD, SAVA PETROVIĆ, SARAH LUCAS, SAVA ŠUMANOVIĆ, TRACY EMIN, ZORA PETROVIĆ

  organizacija: British Coucnil i Galerija Matice srpske, Novi Sad

  https://www.britishcouncil.rs

  04.10.2018 | 11:00

  Umjetnički paviljon u Zagrebu, Trg Kralja Tomislava 22, Zagreb 

  VLAHO BUKOVAC I ALEXANDRE CABANEL - povijesni susret učenika i učitelja - izložba (3.10.2018-6.1.2019.)

  http://www.umjetnicki-paviljon.hr

  06.10.2018 | 10:00

  Kibla, Maribor

  Kibla portal, Valvasorjeva 40, Maribor

  OSEBNO / PERSONAL - mednarodna skupinska razstava (5.10.-29.12.2018.)

  Jozef Suchoža (Slovaška), Nataša Prosenc Stearns (Slovenija/ZDA), Jože Slaček in Jiri Kočica (Slovenija), Jure Fingušt (Slovenija), Janez Kardelj (Slovenija), Maruša Šuštar (Slovenija), Tadej Vaukman (Slovenija), Maša Jazbec (Slovenija), Artists&Poor's (Slovenija), Radovan Kunić (Hrvaška), Boštjan Novak (Slovenija), Dragica Čadež (Slovenija), Anka Krašna (Slovenija), Selma Selman (BH/ZDA), Nikita Shalenny (Ukrajina/UA), Nataša Berk, Vlado Repnik, Simon Macuh, Petra Kapš (Slovenija), Tincuta Heinzel in Hillevi Munthe, kuratorici - Poskusi, napake, preizkušnje in napake: Attempts, Failures, Trials and Errors: Teresa Almeida (Portugalska / ZK / Švedska), Beam (Nizozemska), Shih Wei Chieh (Tajvan), Kate Sicchio (ZDA) & Camille Baker (Kanada / ZK), Renata Gaui (Brazilija / ZDA), Maria Paulina Gutiérrez (Kolumbija), Tincuta Heinzel (Romunija/Nemčija/ZK), Shary Kock (Nizozemska), Aline Martinez Santos (Brazilija/Nemčija), Afroditi Psarra (Grčija/ZDA), Annette Schmid & Veerle Pennock (Nemčija/Nizozemska), Zoran Popovici (Romunija), Natacha Roussel (Francija/Belgija), Vitalii Shupliak (Ukrajina/Poljska), Giulia Tomasello (Italija/ZK), Pauline Vierne (Francija/Nemčija), ZEST Collective (Romunija), Ebru Kurbak (Turčija/Avstrija), Mili John Tharakan (Indija/ZK), Rebecca Stewart (ZDA/ZK)

  http://www.kibla.org

  13.10.2018 | 10:00

  Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Dunavska 37, Novi Sad

  ILIJA ŠOŠKIĆ: AKCIONE FORME - retrospektivna izložba (12.10.-24.12.2018.)

  kustosi izložbe: Zoran Erić (Muzej savremene umetnosti Beograd) i Nebojša Milenković (Muzej savremene umetnosti Vojvodine)

  organizacija: Muzej savremene umetnosti Beograd i Muzej savremene umetnosti Vojvodine

  http://www.msuv.org

  14.10.2018 | 10:00

  Muzej savremene umetnosti Beograd

  ILIJA ŠOŠKIĆ: AKCIONE FORME - retrospektivna izložba (13.10.-24.12.2018.)

  kustosi izložbe: Zoran Erić (Muzej savremene umetnosti Beograd) i Nebojša Milenković (Muzej savremene umetnosti Vojvodine)

  organizacija: Muzej savremene umetnosti Beograd i Muzej savremene umetnosti Vojvodine

  http://www.msub.org.rs

Video
10.12.2018 | 17:42

VOĐENJE: Dan vredan veka - 1. decembar 1918.

Autorsko vođenje kroz izložbu Muzeja Jugoslavije Dan vredan veka - 1.